Pædagogisk tilsyn - udviklingsplan 2017

Pædagogisk tilsyn

Det pædagogiske tilsyn udføres i Viborg Kommunes kommunale, selvejende og samdrevne dagtilbud hvert 2. år, og skal ses i sammenhæng med arbejdet med den pædagogiske læreplan og evalueringen heraf. 

Tilsynet består af en observationsdel, en dialog del og et efterfølgende ledelses tilsyn.

Observationsdelen foregår 1 time før dialogen, og den pædagogiske konsulent observerer den pædagogiske praksis med fokus på samspil og relationer.

I børnehuse med flere afdelinger, vil der være sat længere tid af til observationer, således at der bliver fortaget observationer i alle afdelingerne.

Der afsættes 2 timer til dialog, og i dialogen deltager leder, medarbejderrepræsentanter og pædagogisk konsulent. I børnehuse med flere afdelinger tilstræbes repræsentation fra alle afdelinger.

Områdelederen er til stede under dialogen i de kommunale børnehuse, lytter og skriver notater, som efterfølgende danner grundlag for rapporten.

På baggrund af dialogen udarbejdes en rapport, hvoraf det fremgår, hvilke arbejdspunkter det enkelte børnehus har. Børnehuslederen skal på den baggrund udarbejde en udviklingsplan, som fremlægges på et ledelsestilsyn, hvor områdeleder og pædagogisk konsulent deltager.