Den Styrkede Pædagogiske Lærerplan
Publiceret den 30. september 2020

1. Børnehusets pædagogiske lærerplan - 1. udg. pr. 29. september 2020.

Med den nye Styrkede Pædagogiske Lærerplan, har vi her beskrevet perspektiver og eksempler på, hvordan vi ser og arbejder med de pædagogiske mål og temaer.

Den Styrkede Pædagogiske Lærerplan er vores arbejds- og dokumentationsredskab.

Vi vil løbende tilpasse vores beskrivelser med den praksis vi har, i den evaluering og udvikling vi arbejder med året igennem og i samarbejde med bl.a. forældrerådet.