Pædagogiske principper og målsætninger:
Vi ønsker at skabe de bedste opvækstvilkår for børnene. Det er derfor vort mål i børnehaven, at skabe rammer, hvori børn, personale og forældre kan trives og føle tryghed.

Vi støtter og respekterer børnenes behov – hvad de udviklingsmæssigt har brug for, og hvad de har lyst til. Disse behov vil vi tilgodese i dagligdagen ved en blanding af planlagte aktiviteter og gennem selvvalgte lege. En vigtig del af vores pædagogik er at tage udgangspunkt i børnenes egne interesser. Hermed mener vi, børnenes udvikling stimuleres bedst muligt.

Handling og konsekvens skal hænge sammen således, at barnet ikke oplever ligegyldighed, men udvikler ansvarlighed og selvstændighed. Endvidere er det vigtigt, at børnene lærer en høflig omgangstone og lærer at omgås hinanden samt respektere hinandens forskelligheder.

I hverdagen vægtes plads til fleksibilitet og spontanitet – dog med faste tilbagevendende rutiner, der er med til at skabe kontinuitet og tryghed i dagligdagen.

Vi lægger vægt på, at børnene lærer at bruge naturen kreativt, og at de samtidig får en forståelse for nødvendigheden af naturens bevarelse.

Det er således vort ønske og håb, at børnene ved skolestart er nogle glade, nysgerrige, initiativrige og kreative børn, der har mod på at gå i gang med nye oplevelser og udfordringer.

Disse pædagogiske mål, afspejler sig i børnehavens læreplaner, hvor målene omsættes i praksis.