Aktiviteter

Dagens struktur

6.15 Børnehaven åbnes i Lærkereden, for børn fra både Lærkereden og Brevduen
Nogle børn spiser morgenmad, som børnehaven serverer, fra kl. 6.30 – 7.30.

7.30 Lærkereden åbnes.

8.30-9.00 Mulighed for at spise noget af sit medbragte frugt eller madpakke.

9.30 Der er tilbud om forskellige aktiviteter ude og inde.

11.00 Samlingsstund (fælles sang/sanglege) Børn der leger

11.15 Frokost

12.00 Udeleg (mulighed for middagssøvn)

14.30 Vi spiser eftermiddagsmad

14 -lukketid Leg